Velkommen til HISTORIE

I-bøgerne til Historie 3-6 indeholder:

 

  • Interaktive kopisider
  • Interaktive skrivesider
  • Kildeopgaver
  • Evalueringsark

  

I-bogens indhold understøtter og supplerer grundbogens indhold. Med i-bogen er der mulighed for at folde det faglige indhold yderligere ud og give eleverne en større forståelse af emner og temaer.

 

I-bøgerne til Historie 7-9 indeholder:

 

  • Kopisider
  • Interaktive skrivesider
  • Kildeopgaver

 

Denne tabletversion kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier.
 
 

Om HISTORIE

Historie 3-6

Af Jens Aage Poulsen, Ulrik Grubb, Erik Dehn og Susanne Paulsen

 

Indholdet i Historie 3-6 er struktureret i emner og temaer. Kanonpunkterne indgår naturligt i fremstillingen, og faglig læsning er medtænkt.

 

I Historie 3-6 præsenteres eleverne for varierede og tydelige tekst- og billedkilder. Og de lærer at arbejde med kilderne: Hvad er en kilde? Hvad kan man bruge kilder til? Hvordan arbejder man med kilder? Efter hvert kapitel er en række spørgsmål til udvalgte kilder, hvor eleverne lærer at redegøre, analysere og perspektivere kildematerialet.

 

Til Historie 3-4 har eleverne en arbejdsbog, og til Historie 5-6 findes opgaverne på kopiark i Lærerens bog. Lærerens bog indeholder bl.a. fagligt baggrundsstof til læreren, forslag til undervisningen i de forskellige emner og temaer, anvisninger til hvordan klassen kan arbejde med faglig læsning, kommentarer til grundbogens kilder samt svarmuligheder til alle kildespørgsmålene.

 

Historie 7-9

Af Jens Aage Poulsen, Ulrik Grubb, Christian Hall, Nils Aage Jensen, Palle Roslyng-Jensen, Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Erik Dehn, Sidsel Eriksen, Thomas Meloni Rønn og Henning Brinckmann.

 

Det faglige indhold i Historie 7-9 er struktureret i emner og temaer. Kanonpunkterne indgår naturligt i fremstillingen. Kapitlerne formidler et rigt billed- og kildemateriale, der understøtter forenklede Fælles Måls større fokus på kildearbejde. I grundbøgerne er der spørgsmål til kildematerialet, hvor eleverne skal redegøre, analysere, vurdere og perspektivere det faglige indhold. Efter hvert kapitel er der desuden forslag til videre arbejde samt en metodedel, der lærer eleverne konkrete faglige arbejdsredskaber, der hører historiefaget til.

 

Plakater med tidslinjer

Bestil plakaterne på gyldendal-uddannelse.dk. Alle bestillinger tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. ex moms pr. bestilling. Køber du samtidig materialer i shoppen for over 1.500 kr., bortfalder ekspeditionsgebyret.

 

Plakater til prøven

Bestil de tre plakater til prøveforberedelsen på gyldendal-uddannelse.dk. Alle bestillinger tillægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr. ex moms pr. bestilling. Køber du samtidig materialer i shoppen for over 1.500 kr., bortfalder ekspeditionsgebyret.

Download 5 guider (kopisider) til prøveforberedelsen. Kan bruges sammen med plakaterne:

  • Guider til prøven i historie
 
 
Gratis prøvelogin

Få et prøvelogin nu
Prøveperioden er 30 dage.